Eurookna IV68

Léty prověřená a zdokonalovaná konstrukce používá jako výchozí materiál třívrstvý lepený hranol v provedení buď s napojovanými nebo fixními prvny. Samozřejmostí je celoobvodové kování rakouského výrobce MACO , umožňující snadné ovládání všech funkcí okna, a  použití izolačního dvojskla. Při použití dvojskla s tepelným součinitelem Ug=1,1W/(m2.K) a nerezového distančního rámečku mezi skly dosahuje celé okno běžných rozměrů tepelnýsoučinitel UW=1,5W/(m2.K). Tato hodnota vyhovuje současným požadavkům na otvorové výplně a takto vyrobená okna jsou vhodná do většiny objektů, budovaných v běžných klimatických podmínkách. Okapnice DONAU, používané u těchto oken, zabezpečují ochranu spodní části rámu i křídla a současně minimalizují tepelný most mezi venkovním a vnitřním prostředím. Samozřejmostí  u všech typů oken je dvojité těsnění, u dvoukřídlých oken doplněné o třetí srazové těsnění.

Eurookna IV 68

Eurookna IV78

Okna tohoto typu mají obdobnou konstrukci jako  IV 68 ale jsou  osazeny izolačním trojsklem. U tohoto profilu při použití trojskla o prostupu Ug=0,8 W/(m2.K) s nerezovým distančním rámečkem celé okno běžných rozměrů dosahuje prostupu UW=1,1 W/(m2.K). Opět je využíván systém lepených hranolů. Rám i křídlo okna má o 10 mm silnější profil, což zajišťuje lepší tepelně izolační vlastnosti a celkově větší tuhost celé konstrukce. Rohové spoje rámu i křídla jsou standardně trojité oproti dvojitým u typu IV 68. Okna mají o 5 mm hlubší zasklívací drážku, což do značné míry eliminuje možnost kondenzace vodních par na spodní chladné části vnitřního skla.  Okna jsou, stejně jako IV 68  profilována v systému SOFTLINE, který používá zaoblení r=6 mm.Okapnice DONAU, používané u těchto oken, zabezpečují ochranu spodní části rámu i křídla a současně minimalizují tepelný most mezi venkovním a vnitřním prostředím. Samozřejmostí  u všech typů oken je dvojité těsnění, u dvoukřídlých oken doplněné o třetí srazové těsnění.

Eurookna IV 78

Eurookna IV92

V současnosti nejsilnější - vrcholný typ oken. Při použití trojskla s tepelným součinitelem Ug=0,6W/(m2.K) a nerezového distančního rámečku mezi skly dosahuje celé okno běžných rozměrů tepelný součinitel UW=0,74W/(m2.K). Je zde dále rozvíjena konstrukce IV 78 zesílením rámu o dalších 14 mm. Tím se dosahuje dalšího zlepšení tepelně izolačních vlastností a zvýšení tuhosti. Rohové spoje rámu i křídla jsou opět standardně trojité. Okna mají o 5 mm hlubší zasklívací drážku, což do značné míry eliminuje možnost kondenzace vodních par na spodní chladné části vnitřního skla.  Okna jsou také profilována v systému SOFTLINE, který používá zaoblení ale zde již r8 mm, zešikmenou venkovní část rámu a další moderní prvky. . Po celém vnějším obvodu křídla se nachází půlkruhová drážka (dekompresní mezera), která pomáhá ventilací odstraňovat vodu a vodní páry, které pronikly mezi křídlo a rám.  Kovací drážka je u oken této řady vyosena o 13 mm, což zajišťuje vyšší bezpečnost okna, zejména u dvoukřídlých oken bez středového sloupku. Okapnice DONAU, používané u těchto oken, zabezpečují ochranu spodní části rámu i křídla a současně minimalizují tepelný most mezi venkovním a vnitřním prostředím. Samozřejmostí  u všech typů oken je dvojité těsnění, u dvoukřídlých oken doplněné o třetí srazové těsnění.

Eurookna IV 92